bitcoin in odia or digital currency in Odia

Bitcoin in Odia

Bitcoin in Odia called ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପରିବା ନାହିଁ ଆନୁଭବ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।। Bitcoin  …

Read more

Giloy in odia name ଗୁଳୁଚି

giloy in odia

 Giloy in Odia ଗୁଳୁଚି  କୁହନ୍ତି ଏହା ଏକ ଆମୋଘ ଜଡ଼ିବୁଟି ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ର ।। Giloy tree are available Odisha ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ …

Read more